(PSP) (291kB) (PSP)

FUNDUSZE UE

SKŁADNIKI MAJĄTKU

TELEFON 112

 

 

 

WITAMY NA STRONACH
KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOKÓŁCE

(Siedziba_Komendy)

 

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
ul. Plac Kościuszki 4
16 - 100 Sokółka
woj. podlaskie

tel. centrala: (85) 722 99 00
faks (85) 722 99 02, centrala (85) 722 99 03
tel. MSW: (712) 32 19

kppspso@straz.bialystok.pl (SEKRETARIAT)

 TELEFONY ALARMOWE

"Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia.
Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych.
Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

 

Szanowni Państwo !
Witamy na stronach serwisu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce. Zapraszamy do korzystania z informacji tu zawartych, które mamy nadzieję przybliżą państwu specyfikę naszej pracy i zawodu.

tel. 998, 112    >>  Od początku 2017 roku odnotowano 137 zdarzeń (pożary 73, miejscowe zagrożenia 56, alarmy fałszywe 8), wyjazdy poza teren powiatu - 5 zdarzeń   <<    tel. 998, 112

OSTRZEŻENIA I KOMUNIKATY

Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego w sprawie afrykańskiego pomoru świń.